Werther Germondari, Panther Crash, 1994


Panther crash©WertherGermondari


group exhibitions:

‘Ellisse’, Libreria Estense, Modena, Italy, 1995

‘Crash’, Circolo degli Artisti, Roma, Italy, 2010 (First Prize)


 Werther Germondari © 1980 - 2019