GRUPPOSFERA, 1994

Place: Teatro RM2, Roma, Italy

GruppoSfera2


GruppoSfera1
        Werther Germondari © 1980 - 2023