PANTHER CRASH, 1994

group exhibitions: ELLISSE, Libreria Estense, Modena, Italy, 1995; CRASH, Circolo degli Artisti, Roma, Italy, 2010 (First Prize); ZOOPSIE, solo exhibition, OGA, 28/2-3/3 2014

Panther crash©WertherGermondari


 Werther Germondari © 1980 - 2020